På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Oslo Research (ORES) gjennomført en kartlegging av norske kommuners kjennskap til saker om barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Prosjektet er en del av regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Les rapporten her